Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle

Sitene Ekle Künye Arşiv  İletişim  rss  
ANASAYFA VİDEO GALERİ FOTO GALERİ FİRMA REHBERİ İLANLAR İLETİŞİM  
 
Bize kalırsa siz de o salona
TRUMP GRÖNDLANDI SATIN ALMAK İSTEMİŞ
ALMAN UZMANLAR UYARDI
URFA’DA KRİTİK ASKERİ ZİRVE
KAYIRMA TORPİL İLTİMAS PARTİ AYIRMIYOR


ADALAR TÜRKLÜK SEMPOZYUMU İZMİR’DE YAPILACAK - GÜNCEL - Ajans 09/ Aydın Haberleri
 
ADALAR TÜRKLÜK SEMPOZYUMU İZMİR’DE YAPILACAK
BU HABERİN EKLENME TARİHİ 20-11-2018 / 20-46

 

Anasayfa'ya Dön 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tüm Guncel Haberleri  
 ADALAR TÜRKLÜK SEMPOZYUMU İZMİR’DE YAPILACAK

Rodos,İstanköy ve Onikiadalar Türk Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği ‘Uluslararası Rodos İstanköy Türkleri Sempozyumu’ 22 - 23 Kasım tarihlerinde Fuar Kültürpark’ta gerçekleşecek olan bu sempozyuma Türkiye’den, Avrupa’dan ve Yunanistan’dan konunun uzmanları konuşmacı olarak katılacak.

Dernek Başkanı Kaymakçı, sempozyuma mübadele ile İzmir’e gelen vatandaşları ve bütün İzmirlileri davet ediyor.

Rodos,İstanköy Ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Dünya kamuoyunda Yunanistan’daki Türk Varlığının Batı Trakya’yla sınırlı olduğu algısı vardır. Bununla birlikte Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalar’da yaşayan ve sayıları 6.000’ini geçen bir Türk nüfus da bulunmaktadır. Yunan makamları, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması imzalandığında Onikiadalar’ın İtalyan yönetimi altında bulunduğu gerekçesiyle söz konusu soydaşlarımızın kültürel kimliğini tanımamış bulunmaktadır.

Rodos,İstanköy Ve Onikiadalarda yaşamakta olan Türklerin; Vatandaşlık, Türkçe Öğrenme Hakkı, Din ve İbadet, Nefret ve Baskı Ortamı, Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunmasından kaynaklanan Sorunları ile Vakıflar Sorunu gibi sorunları vardır.


Adalarda yaşamakta olan Türklerin kültürel kimlikleri ile yaşamaları bir insanlık sorunu olarak görülmelidir. Hiçbir kültürel kimliğin yok edilmesi ya da görmezlikten gelinmesini doğru  değildir


Türkiye Kamuoyuna Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkleri Sorunları, 1996 yılından itibaren Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından duyurulmaya başlanmıştır.


Uluslararası kamuoyuna  ise ilk kez İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde 2012 ve 2013 yılı başında alınan kararlar ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine (AKPM) aktarılmıştır. Daha sonra,Türk Parlamenterleri’nin girişimi ile  Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)  Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu’nun hazırladığı “The Sİtuation of the Greek Citizens of Turkish Descent in Rhodes and Kos” başlıklı rapor, 9 Mart 2012 tarihinde AKPM Daimi Komitesi tarafından kabul edilmiştir.


İstenilen düzeyde olmamasına karşılık raporda, Onikiadalar’da yaşayan soydaşlarımızın Türk kimliklerini serbestçe ifade edebilmeleri, Vakıfların yönetiminde söz sahibi olabilmeleri, Müftülük makamına işlerlik kazandırılması, okullarda Türkçe ve din bilgisi derslerinin başlatılması, kapalı camilerin ibadete açılması ve Yunan vatandaşlığını kaybeden Onikiadalılara vatandaşlıklarının iade edilmesine dair beklentilerine işaret edilmiş bulunmaktadır.

Rodos ve İstanköy Türklüğünün Sorunları, sivil toplum örgütü düzeyinde de  Uluslararası kamuoyuna ilk kez 26-27 Kasım 2013 tarihlerinde Cenevre’de yapılan Birleşmiş Milletler 6. Azınlık Sorunları Forumu’nda, derneğimiz tarafından aktarılmıştır. Forumda, Ada Türklerinin Türk Kimliği ile değil , Yunanistan tarafından halen ’Yunan Müslümanları’ olarak  kabule zorlandığı anlatılmış,ayrıca adalarda yaşayan Türkler’in ana dilde eğitim hakkından mahrum bırakıldığı, dini alanda ise 1972’den bu yana müftülük makamının boş olduğu belirtilmiştir.


Dernek olarak,7-11 Mayıs 2014 tarihlerinde  Almanya’nın Flensburg kentinde gerçekleştirilen Federal Union of European Nationalities- Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) 59. Kongresi’ne katılmış ve üyeliği onaylanmıştır. Bilindiği üzere,FUEN, Avrupa’da  “You Are Not Alone-Yalnız Değilsiniz” şiarıyla   100 milyon nüfuslu ulusal azınlık haklarını savunan bir sivil toplum örgütü olarak görev  yapmaktadır.


Kısaca şu  söylenebilir; Rodos ve İstanköy Türklüğü, Türkiye’ye çok yakın olmakla birlikte son zamanlara değin oldukça unutulmuş bir görüntü vermekteydi.


Adalarda yaşamakta olan Türkler,bugün yok olma noktasına gelmiştir. Yunanistan’ın asimilasyon politikasına “dur” denmediği takdirde, kısa bir süre sonrasında  Adalı Türklerden söz etmek olası olmayacaktır.

Ancak Onlar, Mübadele gibi geçmişte kalmış sızlayan bir yaramız değil, adalarda varlıklarını sürdürmeye çalışan bir avuç azınlıktır ve Onların giderek asimilasyonu, bir anlamda insanlığın ve kendine has bir kültürün yok edilmesi demektir. Bu çığlığa, Dünya Kamuoyu yanıt vermek zorundadır.

“Özgürlük, eşitlik ve adalet” tüm insanlık için evrensel değerleri ifade eden kavramlardır. Bu çerçevede adalar Türklüğünün ana dillerini öğrenme ve kullanma, ibadet özgürlüğü gibi sosyal ve kültürel hayatın başat değerlerini korumak ve sürdürmek gayretleri evrensel ve temel bir insanlık haklarıdır.

İşte bu bağlamda, yine ilk kez ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek üzere “Uluslararası Katılımlı Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu,2014” düzenlemişti. Bu sempozyumda Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürel kimlik sorunları Yunanistan-Türkiye ilişkileri temellinde işlenmiş ve kitaplaştırılmıştı.


Dernek,2014 yılından sonra da  uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek üzere BM,AGİT,AVRUPA KONSEYİ gibi kurumlarda  Rodos ve İstanköy 

Türklerinin sorunlarını duyurmaya çalışmaktadır.


 “Uluslararası Rodos Ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu,2018” iki gün sürecek.Sempozyumda “Avrupa’da Azınlık Hakları “,”Yunanistan’da Türklerin Azınlık Hakları”, “Rodos Ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları” Ve “Rodos Ve İstanköy Türklüğünde Kültürel Aidiyet” konularında bildiriler sunulacaktır.Bunların yanında  konuklara İzmir’i de tanıtıcaktır.

 “Uluslararası Rodos Ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu,2018” Rodos ve İstanköy Türkleri açısından şimdiye değin yapmakta olduğumuz çalışmaların arasında çok özel bir öneme sahip  olacaktır. Bildiğim kadar bu sempozyum, Rodos ve İstanköy Türkleri  üzerine yayınları dışında yabancı bilim kişi ve uzmanlarının  bildirileriyle katıldığı   ilk sempozyumdur.

 

 

Birinci Gün

22 Kasım 2018

10.00-11.00/Açılış Konuşmaları

 

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı- Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı

Halit Habip Oglu-Fuen Türk Azınlık /Toplulukları Çalışma Grubu Başkanı

 

Abdullah Eren - T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

 

11.00-12.00/Açılış Konferansı

 

 

Prof. Dr. Necdet Hayta

Ege Adaları Sorunsalı

 

 

12.00-13.00/Öğle Arası

 

1.Oturum

Avrupa ve Yunanistan’da Azınlık Hakları

Oturum Başkanı- Doç. Dr. Fırat           Yaldız

 

           

13.00-13.20/ Lorant Vincze- “Avrupa’da Azınlık Hakları Mücadelesinde Bir Öncü Kuruluş: Fuen ".

13.20-13.40/ Dr.Tamara Thoch-“ Ulusal Azınlık Olarak Meşru Kabul Edilen Avrupalılaşma: Yunanistan’daki Türk Toplumu ”

 13.40-14.00/ Panayote Dimitras-“ Uluslararası Tanınmışlık- Yunanistan’daki Zulme Uğramışlık: Rodos ve İstanköy’de Türk Azınlığı”

14.00-14.20/Tartışma                                                

14.20-14.30/Ara

 

2.Oturum

Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları

Oturum Başkanı- Prof. Dr. Metin Ekici

 

 

14.30-14.50/ Doç.Dr.Ali Dayıoğlu -“Rodos  ve İstanköy Türklerinin Uluslararası Antlaşmalarla Belirlenmiş Hakları”

14.50-15.10/ Willy Fautre- “Yunanistan Yönetiminde Rodos ve İstanköy’de Türk Etniği”

15.10-15.30 /Kira Kaurinkoski  - “Rodos ve İstanköy’de Türk Etniği: Kültür ve Haklara Yansımalar” 

15.30-15.50/Tartışma

15.50-16.00/Ara

 

3.Oturum

Yunanistan’da Türklerin Azınlık Hakları

Oturum Başkanı- Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu

 

 

16.00-16.20/ Doç.Dr.Fırat Yaldız-“Azınlık Hakları ve İnsan Hakları Bağlamında Yunanistan’da (Batı Trakya ve On iki Adalar) Türk Toplumu

16.20-16.40/ Dr.Ali Huseyinoglu- “ Yunanistan’da Batı Trakya Müslüman Türklerinde: Etnisite, Din, Eğitim Sorunları”

16.40 -17.00/Doç.Dr.Cihan Özgün-”Oriyantalizmin Hayal Kırıklığı-Rodos ve İstanköy”

15.30 -15.50/Tartışma

15.50-16.00/Ara

 

19.00-20.00/Açılış Yemeği

 

 

 

İkinci Gün

23 Kasım 2018

4.Oturum

Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları

Oturum Başkanı- Doç. Dr. Cihan Özgün

 

 

 

 

 

 

10.00-10.20/ Prof.Dr.Metin Ekici-Arş. Gör. Gökçe Emeç- “Rodos ve İstanköy Türklüğünde Kültürel Aidiyet Sorunu

10.20-10.40/ Prof.Dr.Oğuz Karakartal-“Rodos Türklerinin Kültürel Aidiyeti:  Adada Eski Yazı-Türkçe Kültür ve Edebiyat ”

10.40-11.00 / Prof.Dr.Cemalettin Taşkıran-“Rodos ve İstanköy Türklüğünde Kültürel  Aidiyetin Kökenleri ;Adaların Fethinden sonra Şenlendirme Politikaları “

11.00-11.20/ Dr.Neval Konuk- “Rodos ve İstanköy’de Osmanlı-Türk Mimari Eserlerinin Bugünü”

11.20-11.40/Tartışma

11.40-11.50/Ara

 

5.Oturum

Rodos ve İstanköy-Geçmiş ve Bugün

Oturum Başkanı- Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı

 

 

11.50-12.00/ Doç.Dr.Nuri Karakaş-“Lozan Görüşmelerinde Ege Adaları”

12.00-12.10/ Doç.Dr.Olcay PullukçuoğluYapucu-”Osmanlı Döneminde Rodos’ da Güvenlik Sorunu"

12.10 -12.20/ Ozan Yücesoy- “Yunan İlk Öğretim Kitaplarında Türk Kimliği Algısı”

12.20-12.30/ Tartışma

12.30-13.00/Kapanış

13.00-14.00 Öğle Yemeği

14.00-Selçuk-Efes-Meryem Ana Gezisi

19.00.Akşam Yemeği

 

 ADALAR TÜRKLÜK SEMPOZYUMU İZMİR’DE YAPILACAK : Google'da Ara
ADALAR TÜRKLÜK SEMPOZYUMU İZMİR’DE YAPILACAK


 
 
Bu Haberi Arkadaşıma Gönder :
 
Adınız / Soyadınız :
E-mail Adresiniz :
Arkadaşınızın Adı :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAİL :  
 
 
 
 
 
 
        GÜNCEL

  ATA’NIN YOLU DÜZELTİLİYOR


         Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Anıtkabir’in yollarına düzenleme çalışması başlatıldığını duyurdu.     &nb

  BİZE KALIRSA SİZ DE O


         İzmir Barosu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak olan yeni adli yıl açılış töreni için Yargıtay’ın gönderdiği davet yazısına y

 
           ..
 
TÜM YAZARLARAydın Hava Durumu

Cumartesi Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu 34°C 22°C

Pazar Sıcak Sıcak 36°C 18°C

Pazartesi Sıcak Sıcak 37°C 19°C           YORUMLAR
HASAN YILMAZ

     MAALESEF BU HASTALIK BİZDE HEPİMİZDE VAR. TOPLUM TEPKİ GÖSTERİYOR. PARTİ GENEL BAŞKANI ELEŞTİRİYOR. ETİK DEĞİL DEĞİL ...

EREN EFE

     Sayın Haberci arkadaş Üniversitelerde akraba atamalatını da görün. Eski ADÜ Rektörü Cavit Bircan Karısını atama yaptığında ...

VAHDET TÜRKOĞLU

     Hasan Bey yazınızı tek çırpıda okudum. hepsine katılıyorum. Eskiden tek tük olan yağma talan rant şimdi ...

KÜRŞAT GÜLER

     Ne Diyeyim eksik bile yazmışsın. Satılanlara ve Rannta kurban edilen doğaya mı yanayım, Türk Halkının vurdumduymazlığınamı? ...

VELİ TİRYAKİ

     Aydın bir çok ürün üretme ve yetiştirme kapasitesine sahipken Markalaşma yapamaması sebebiyle ekononomide esamesi okunmuyor. Aydına ...

İBRAHİM ADAYIŞ

     Ben bir AFAD çalışanı ve bir arama kurtarmacı olarak; bu çalışmanın çok önemli olduğunu söylemek isterim. Özellikle ...


           ANKET
BAŞKANLIK SİSTEMİNİ NASIL BULUYORSUNUZ?
% 4 √ Toplam : 1 - Başarı Buluyorum.
% 35 √ Toplam : 11 - Başarısız Buluyorum.
% 7 √ Toplam : 2 - Revizyon Gerekir
% 57 √ Toplam : 18 - Parlamenter Sisteme dönülmeli.
   

TRT Spor HaberlerGÜNCEL   SİYASET   EKONOMİ   AYDIN   SAĞLIK   MAGAZİN   SPOR   LEZZETLERİMİZ  
KÜLTÜR/SANAT   ÇEVRE   KAMPANYALAR   kampanyalar   YAZAR GİRİŞİ   SİVİL TOPLUM   EĞİTİM   HABER VİDEOLARI  
FİLM FRAGMANLARI   KOMİK VİDEOLAR   VİDEO  

RSS © 2012 Ajans 09/ Aydın Haberleri Sitesi
Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır
Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları | Künye | Reklam | İletişim