Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle

Sitene Ekle Künye Arşiv  İletişim  rss  
ANASAYFA VİDEO GALERİ FOTO GALERİ FİRMA REHBERİ İLANLAR İLETİŞİM  
 
ÖZDAĞA AK PARTİLİ BELEDİYEDEN ENGELLEME
KAVURMACI TAHLİYE EDİLDİ
Barolardan HSK’ya istifa çağrısı
CHP’li Altay’dan Erdoğan’a ’Soros’ göndermesi
Bakan Akar’dan Rusya açıklaması


Ajans 09/ Aydın Haberleri - ASTSUBAYLARA LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİMİ
 ASTSUBAYLARA LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİMİ BU YAZININ EKLENME TARİHİ 17-07-2019 / 07:19 | BU YAZI TOPLAM 1020 KEZ OKUNDU.
   
Fahrettin Bağrı
fahrettinbagri@windowslive.com
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ASTSUBAYLARA LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİMİ

TSK’nın en büyük meselesi #astsubaylar meselesidir, hallolmadıkça sıkıntı ve azaplar bitmeyecektir.

Üzerinde uzun yıllardır kafa yorduğumuz ve çalışmalar yaptığımız konulardan birini daha mercek altına alalım ve olması gerekenleri "Haklı Talebimiz" olarak ifade edelim.Konu şu; Türk Silahlı Kuvvetlerine astsubay yetiştiren okulların Önlisan düzeyinden LİSANS seviyesine çıkarılmasıdır. Ayrıntılara geçmeden önce önemli bir nokta üzerinde biraz duralım izninizle; "Haklı Talebimizi" yaparken doğal olarak kendi kurumumuzdan, yani TSK’dan örnek/örnekler vermek zorundayız. Harp okullarındaki eğitim-öğretim yılı iki yıldan üç yıla, üç yıldan dört yıla çıkarılırken yapılan yasal düzenleme ve değişikliklerde hangi argümanlar ve gerekçeler kullanılmış ve öne sürülmüşse biz de aynısını veya onlara yakın argüman ve gerekçeleri kullanacağız.

Şimdi tam da burada bir handikapımız var maalesef. TSK’daki mevcut kanun, yönetmelik ve talimatlar subayların önünü kesmek değil bilakis açmak için yazılıp çizilen hükümlerdir. Dolayısıyla yapılan her yeni düzenleme ve değişiklik sonucunda subayları zora sokacak ve mağdur edecek bir durum yaratmamıştır. Ancak, mevcut durumda astsubaylar için durum hiç de böyle değildir. İşte bu nedenle "Çağa uygun olmayan kanun, yönetmelik ve talimatlar" değişmeden, aynı sistemin içine 2 yıl yerine 4 yıl LİSANS eğitimi almış astsubayları gönderirsek kısa bir zaman sonra yeni mağduriyetler ortaya çıkacak demektir. Dolayısıyla, önce bu sistemin çağa uygun hale getirilmesi şarttır.

GENEL GEREKÇE

Teknolojideki sürekli gelişme, harp silah ve araçlarının değişmesi ile birlikte savaş tekniğinin de gelişmesi eğitim sistemleri ve kurumlarını da teknoloji ve bilim çağına ayak uydurmak ve yeni ihtiyaçlara göre geliştirmek gerekliliğine inanmak zorundayız. İçinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olması, gerek bilim ve teknolojide ve gerekse savunma sanayii alanında meydana gelen gelişmeler karşısında günümüzün gelişen ve değişen askerlik anlayışı ve bu alanda yapılmak istenen uygulamalar, yetişmiş personel ihtiyacını apaçık ortaya koymaktadır.Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan astsubayların eğitim-öğretim seviyesinin yükseltilmesi çağın gereklerine, bilim ve teknoloji alanındaki süratli değişime ayak uydurabilecek astsubay yetiştirilmesi ve istihdamı bir zorunluluk olarak kendini göstermektedir. Bu kapsamda TSK’nın ihtiyaçlarına uygun alanlarda LİSANS düzeyinde eğitim-öğretim yapmış astsubay yetiştirmek için gerekli düzenleme ve değişiklikler geciktirilmeden yapılmalıdır.

==============================================Hemen bu bölümde de 48 yıl önceye gidelim ve astsubaylarla ilgili kapsamlı madde hükümlerinin bulunduğu 1424 sayılı Kanun’dan önemli bir bölümü görelim izninizle;

1424 sayılı Kanun’un MADDE GEREKÇELERİ bölümünden;

Madde 23— Bu madde ile, 926 sayılı Kanunun astsubayların yetiştirilmesi ile ilgili 68 inci maddesinin (a) bendi astsubayların öğremim düzeylerini yükseltmek ve lise, ticaret lisesi, kolej, sanat enstitüsü ve sağlık koleji mezunlarından istekli olanların astsubay yetiştirilmelerini sağla­mak amacı ile değiştirilmektedir.Bugün lise öğrenimi görmüş olan kişiler muvazzaflık hizmetlerini er olarak yapmaktadırlar. Bunları eğitecek astsubayların da daha az bir genel kültüre sahibolmaları düşünülemez. Ayrıca, bugün, komplike bir durum gösteren silâh, araç ve gereçlerin kullanılmasının öğretilmesi astsubaylara düşen görevlerdendir. Bu nedenle astsubay hazırlama okulları Lise öğrenimine denk bir öğrenim vermek üzere 3 yıla çıkarılmaktadır.

===============================================Makalemin başlangıcında "Haklı Talebimizi" yaparken doğal olarak kendi kurumumuzdan, yani TSK’dan örnek/örnekler vermek zorundayız. Harp okullarındaki eğitim-öğretim yılı iki yıldan üç yıla, üç yıldan dört yıla çıkarılırken yapılan yasal düzenleme ve değişikliklerde hangi argümanlar ve gerekçeler kullanılmış ve öne sürülmüşse biz de aynısını veya onlara yakın argüman ve gerekçeleri kullanacağız." demiştim.

İşte.! Harp Okullarının 2 ve 3 yıla çıkarılması için TBMM’ye sunulan Kanunların GEREKÇE kısmından bazı bölümleri aktaralım ve kendi gerekçemizdeki haklılığımızı görelim.

(İKİ YILDAN ÜÇ YILA GEÇİŞ)

----------------------------------------------------------------------

KANUN NO:1462 : Harp Okulları Kanunu

Kabul Tarihi : 04/08/1971

Resmi Gazete Tarihi ve No : 15.08.1971 No:MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 8.1.1970 tarihinde kararlaştırılan «Harp Okulları kanunu tasarısı» ile gerekçesi

ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim.

Süleyman Demirel

Başbakan

GEREKÇE

Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay yetiştiren Harp Okullarının statüsü ve faaliyetleri hakkında ihtiyacı sağlayamayan ve bu sebeple fiilen hükümsüz hale gelmiş olan 17 Haziran 1928 tarih ve 6791 sayılı Kararname ile yürürlüğe giren «Muvazzaf Zabit Yetiştirmek ve Ordu Zabitlerine Yüksek îktidar ve Tahsil vermek Talimatnamesi»nden başka bir mevzuat mevcut değildir. Memleketimizin en eski ve köklü bir irfan yuvasının statüsünün bir kanunla tesbit edilmemesi rasyonel faaliyetine engel teşkil ettiği gibi zaman zaman üniversite ve yüksek okullarla muadeleti de söz konusu olmaktadır. Hergün biraz daha gelişip değişen modern harp teknolojisi takip edilmek için geniş askerî ve genel kültür verilmesi; dolayısiyle müfredatın ve öğretim süresinin bu esasa göre ayarlanması gerekmiştir.

 Ayrıca 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda da Harp Okulları Kanununun hazırlanıp yürürlüğe konulması zorunluluğu belirtildiğinden arz olunan tasarı bu noksanlık ve zorunluluğun bir sonucu olmuştur. Yukarda açıklanan nedenler muvacehesinde Silâhlı Kuvvetler Harp Okulları, Lise üzerine 3 yıl dayalı askerî, fen ve sosyal bilimlerde, teknik ve akademik yüksek öğretim, eğitim yapan kuruluşlar olarak kabul edildiğinden maddenin konması lüzumlu görülmüştür.

(ÜÇ YILDAN DÖRT YILA GEÇİŞ)

--------------------------------------------------------------------------

Kanun No: 2218

Kabul Tarihi : 27/03/1979

Resmi Gazete Tarihi ve No : 07.04.1979

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Maddelerinin

Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı4.8.1971 Tarih ve 1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/173,2/200)

TC Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı

Sayı: 101-109/07158

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 16.7.11978 tarihinde kararlaştırılan «1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir.

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım.

Bülent Ecevit

BaşbakanGENEL GEREKÇE

Çağın ve ülkemiz Silahlı Kuvvetlerimin bilim ve teknolojideki değişme ve gelişme hamlesine harp okullarının da ayak uydurması, kendisini değişim ve gelişim istikametinde yenilemesi kaçınılmaz bir davranış olmuştur. Bunu gerçekleştirebilmek, çağdaş ve modern bir askeri eğitimi uygulayabilmek amacıyla Meri Kanunun 4 ncü maddesindeki esneklikten yararlanılmış, 1974 - 1975 öğretim eğitim yılından itibaren eğitim normal süresi 4 yıla çıkarılmıştır.4 yıllık eğitime geçişin doğal bir sonucu olarak tasarıya ek geçici bir madde ilave edilmiş,böylece eski statüdeki öğrencilerin müktesep hakları ile eğitim sisteminin bütünlüğü korunmuştur.

----------------------------------------------------------------------------

(AKADEMİK UNVANLARA GEÇİŞ)HARP OKULLARI KANUNU

(Resmi Gazete ile yayımı: 17.5.2000 Sayı:24052 )

Kanun No: 4566

Kabul Tarihi: 11.5.2000Lisans düzeyinde öğretim

MADDE 37— Harp okullarındaki eğitim ve öğretim parasız yatılı olarak yapılır. Öğrencilerin yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır.

Harp okullarındaki yükseköğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Harp okullarında lisans eğitimi ve öğretim süresi dört yıldır. Ancak, ihtiyaç halinde, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile, harp okullarında bir yıl süreli hazırlık sınıfı açılabilir. Harp okulu öğrencileri hazırlık sınıfını bir yılda ve lisans eğitim ve öğrenimini ise sağlık nedenleri hariç beş yılda,sağlık nedenleri dahil azami altı yılda tamamlamak zorundadırlar.Harp okulları, mevcut eğitim programları ve yapılanması itibariyle gerçek anlamda üniversitelere eşdeğer lisans eğitimi verememektedir. Harp okullarındaki eğitim-öğretimin üniversitelerde okutulan bilimsel dal programlarına eşdeğer olmaması nedeniyle, harp okulu mezunu subaylara verilen lisans diploması sadece askerî alanda geçerli olabilmiş; bu nedenle, harp okulları mezunları, birbuçuk yıl kadar lisans tamamlama eğitimine tâbi tutulma zorunluluğu ile karşılaşmışlardır.Bu bakımdan, harp okullarında temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim dallarından birinde lisans düzeyinde eğitim verilmesini sağlayacak ve bu eğitim ve öğretimin yapılmasında, planlanmasında, programlanmasında ve düzenlenmesinde ana ilkeleri de belirleyecek şekilde yasal düzenlemeye gidilmesi artık kaçınılmaz olmuştur. 


S O N U Ç: Ortaya "Kapsamlı" bir fotoğraf koymaya çalıştım. Bu fotorafa bakarak kapsamlı, ileriye dönük Kanun Teklifi çıkarılması gerekiyor. Burada ortaya konulan konular ve tespitler MADDE HÜKÜMLERİNE de esas olacak ayrıntılardır. Tabi ki; daha fazla araştırma ve bilgilenme ihtiyacı vardır ve İnşallah konu gündeme geldiğinde bunlar da yapılır. Sağlıklar dilerim...

Fahrettin BAĞRI 

(E) Maliye Astsubay

 

 

 

 

 

 ADI SOYADI :  
 
 E-MAİL :  
 
 
 
 
 
 
YAZARA AİT DİĞER YAZILAR
 
1 - BU ERKEN TERFİİLER BİLDİĞİMİZ ERKENLERDEN DEĞİL

28-01-2020 - 11:22

 
2 - BİR TORBA KANUN DAHA GÖRÜŞÜLDÜ

17-01-2020 - 18:55

 
3 - YENİ BİR TORBA KANUN İLE,

15-01-2020 - 23:33

 
4 - SOSYAL ETKİ ÖLÇÜMLEMESİ

02-01-2020 - 23:51

 
5 - SOSYAL ETKİ ÖLÇÜMLEMESİ

02-01-2020 - 23:49

 
 
DİĞER YAZILAR :  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  [ 7 ]  [ 8 ]  [ 9 ]  [ 10 ]  [ 11 ]  [ 12 ]  [ 13 ]  [ 14 ]  [ 15 ]  [ 16 ]  [ 17 ]  [ 18 ]  [ 19 ]  [ 20 ]  [ 21 ]
 
YAZARIMIZA AİT SİSTEMİMİZDE KAYITLI TOPLAM 101 ADET YAZI KAYITLI .
 
 
           ..
 
TÜM YAZARLARAYDIN HAVA DURUMU


           YORUMLAR
SEVGİ KURT

     İYİ Parti Bir kadının çıkıp yalana tolana kayırmaya kısaca kokuşmaya başkaldırışıdır. Kendi deyimiyle Çesurlar hareketidir. Ne ...

KÜRŞAT GÜLER

     Aydın BŞB Başkanımızı da toplantıda görmekten mutlu olduk. Aydında Afet ile ilgili bir çalışmasını görmedik. Umarız ...

SELİN SEVER

     Aydın İyi Partinin Kalesi İyi Partinin tabanını kucaklayacak bir yönetimle Aydında Birinci parti oluruz. ...

CEMİL KAYA

     Sayın Volkan bey Tabanın sesi olmuşsunuz biz bu soruları hep soruyoruz. Ama Cevap alamıyoruz....Teşekkürler... ...

ASTO STK PLATFORMU

     Duyarlı 33 ressamı kutluyoruz.Ülkemizde kadına şiddetin tavan yaptığı Erkek şiddetinden yüzlerce kadınımızın katledidildiği ülkemizde umarız Farkındalık ...

VELİ TİRYAKİ

     Değerli Asuman Hanım yazınızı zevkle okudum. Tespitlerinize temennilerinize katılıyorum. hoş geldin... ...


           ANKET
KANAL İSTANBUL GEREKLİMİDİR?
% 12 √ Toplam : 9 - 1 Evet Gerekliidir.
% 59 √ Toplam : 44 - 2 Hayır Yapılmasın
% 30 √ Toplam : 22 - 3 Fikrim Yok
   


GÜNCEL   SİYASET   EKONOMİ   AYDIN   SAĞLIK   DÜNYA   SPOR   LEZZETLERİMİZ  
KÜLTÜR/SANAT   ÇEVRE   KAMPANYALAR   kampanyalar   YAZAR GİRİŞİ   SİVİL TOPLUM   EĞİTİM   HABER VİDEOLARI  
FİLM FRAGMANLARI   KOMİK VİDEOLAR   VİDEO  

RSS © 2012 Ajans 09/ Aydın Haberleri Sitesi
Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır
Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları | Künye | Reklam | İletişim