Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle

Sitene Ekle Künye Arşiv  İletişim  rss  
ANASAYFA VİDEO GALERİ FOTO GALERİ FİRMA REHBERİ İLANLAR İLETİŞİM  
 
İLAÇ KRİZİ KAPIDA
MERKEZ BANKASI FAİZ ARTITIMINA GİTTİ
Mobilya ihracatı 2 milyar doları aştı
Hedef; Libya’yı lojistik üst haline getirerek
TÜRK LİRASININ DEĞER KAYBI DEVAM EDİYOR


İnfaz Yasası 1. Bölüm üzerindeki görüşmeleri tamamlandı - GÜNCEL - Ajans 09/ Aydın Haber, Aydın Haberleri, Ülke Gündem,, Türkiye Haberleri, Sİyasi Haberler
 
İNFAZ YASASI 1. BÖLÜM ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI
BU HABERİN EKLENME TARİHİ 12-04-2020 / 21-08

 

Anasayfa'ya Dön 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tüm Guncel Haberleri  
İnfaz Yasası 1. Bölüm üzerindeki görüşmeleri tamamlandı

Uzun süredir üzerinde çalışılan ve yaklaşık 90 bin mahkumu ilgilendiren 2020 af yasasında önemli adımlar atılıyor. Ceza infaz düzenlemesi maddelerinin belirlenmesi ardından mecliste görüşülmeye başlamıştı. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesi meclis onayını aldıktan sonra yasalaşacak.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak, belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak..
.
İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla infaz hakimliği kurulabilecek. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılacak. Müstakilen infaz hakimliğine atanan hakimler, adli yargı adalet komisyonlarınca başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemeyecek..
.
İnfaz hakimliği bulundukları il veya ilçenin adı ile anılacak. İnfaz hakimliğinin yargı çevresi, kuruldukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlanan ilçelerin idari sınırları olacak.

Siyasi tutukluları kapsam dışı bırakan infaz yasa teklifinin ilk 30 maddesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Tek tek oylanarak görüşülen maddeler için muhalefetin verdiği 90 değişiklik önergesi ise reddedildi. Böyle 30 madde değişikliğe uğramadan yasalaştı.

Yasalaşan önemli maddelerin bazıları şöyle:

*Hükümlülerin koşullu salıverme, denetimli serbestlik, açık ceza infaz kurumuna geçiş, disiplin cezalarına itiraz vb. birçok hususta karar alma, onay ve itiraz süreçleri gibi yetkiler verildiği İnfaz Hakimliği’nin yetkileri genişliyor.

*İnfaz Hakimliği’nin kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen madde.

*İnfaz Kanunu’nun 3 maddesinde olan “İnfaz hâkimliğine, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış adlî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iş ve kadro durumuna göre atama yapılır veya o yerdeki hâkimlerden birine infaz hâkimliği yetkisi verilebilir” cümlesindeki “Yüksek” ibaresi kaldırıldı.

*İnfaz Hakimliği’nin görevinin kapsamının genişletildiği madde de kabul edildi. Buna göre ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup ceza zamanaşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim ve mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak ve işleri yapmak görevi de infaz hakimliklerine veriliyor.

*Cumhuriyet savcısı infaza ilişkin verdiği kararların şikayete konu edilebilmesi sağlanacak.

*İnfaz hakiminin onayına tabi olan açık ceza infaz kurumundan tekrar kapalı ceza infaz kurumuna gönderme kararı ile disiplin soruşturmasının süresinin uzatılması veya hücreye koyma cezasının infazına başlanması gibi işlemler bakımından itiraz edilebilecek.

*İnfaz Hakimliği Kanunu’nda getirilmesi öngörülen hükümlere ilişkin geçiş düzenlemeleri yasalaştı.

*Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilenlerin kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini kullanabilmeleri sağlanıyor.

*Kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesini suçun nitelikli halleri arasında yer alacak. Temel cezaya uygulanacak artırım miktarının yarı oranı yerine, bir kat olacak.

*Örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırları arttı. Buna göre, örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.

*Tefecilik suçlarının hapis cezasının üst sınırı ile adli para cezasının altı sınırı arttırıldı. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın ir kat artırılacak.

* Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tam teşekküllü devlet hastanelerinin, eğitim ve araştırma hastanelerinin, üniversite hastanelerinin sağlık kurullarınca düzenlenen rapor uyarınca tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı yıl geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol şartlarından yararlanabilecek.  Düzenlemeye göre, hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de adli kontrol kararı verebilir.

*Adli kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili merci kararı hemen tutuklama kararı verebilecek. Şüpheli ve sanık huzurda ise tutuklama kararı, değil ise yakalama emri verilecek.

*Niteliği itibariyle hafif olması nedeniyle istinaf kanun yolu kapalı olan mahkumiyet hükümlerinin, tekerrüre esas alınmayacak.

*Doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilecek cezalar ile açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmesine ilişkin koşullar yeniden belirlendi. Buna göre toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile “terör suçları”, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına infaz hakimlikleri onay verecek.

* Hamile olan veya doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay bulanan kadınlar hakkındaki hapis cezalarının infazı geri bırakılacak.

*Hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları halinde hapis cezasının infazına ara verilebilecek. Ayrıca, zorunlu ve çok ciddi durumlarda, Cumhuriyet Savcılığınca hapis cezasının infazına ara verilebilmesine ilişkin 6 aylık süre 1 yıla çıkarıldı. Ancak bu maddeden “terör” suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler, disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar yararlanamayacak.

*Hakkında yakalama emri çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi için gerektiğinde konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapılabilecek.

* Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezaları infaz ettirilen hükümlülerin ceza infaz kurumu memurları gözetiminde, kamu kurum ve kuruluşlarında geceleyin barınma imkânları sağlanarak çalıştırılabilecek. Çalışılan süreler, denetimli serbestlikte geçirilen sürelere eklenmiş sayılacak.

*Hükümlünün, duruşma, sağlık, eğitim ve çalışma gibi nedenlerle geçici olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu yerlerde gerçekleştirdiği disipline aykırı eylem ve sözleri nedeniyle de disiplin yaptırımlarının uygulanabilecek.

*Kurum idaresine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile başka bir hatta yönlendirme yapılması ve görüşme hakkı olmayan kişilerle görüşülmesi halinde disiplin cezasına çarptırılacak.

*Cezaevlerine alkol sokmak, kurumda alkol bulundurmak veya kullanmak eylemlerine disiplin cezası verilecek.

*Çocuk hükümlüler hakkında disiplin cezası gerektiren eylemlerin arasına yenileri eklendi.

*Disiplin soruşturmasına başlamak için öngörülen 2 günlük süre, 5 güne çıkarıldı. Disiplin soruşturmasının başlaması için 7 günlük süre 15 güne çıkarıldı.

*Disiplin cezası kesinleştikten sonra cezanın infazı tamamlanıp kaldırılması için belirtilen süreler geçinceye kadar, yeniden disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunan hükümlü hakkında, her defasında bir üst ceza uygulanacak. Çocuk hükümlüler hakkında odaya kapatma cezası olarak belirtilen hücre cezası, süngerli oda gibi disiplin cezasının infazına, infaz hakimliğinin onayı ile başlanabilecek.

*Çocuk hükümlülere iki ayda bir sağlanan aile görüşmesi ayda bir kez düzenlendi. Ayrıca çocuk hükümlülere kardeşleri ile de aile görüşü yapılabilecek.

*Hükümlülerin başka infaz kurumlarına naklini isteyebilmeleri, 3 aydan az bir süre kalmamış olma şartıyla denetimli serbestlik süresi de dikkate alınacak.

Teklifin ikinci bölümü üzerinde görüşmeleri devam ediyor.


İnfaz Yasası 1. Bölüm üzerindeki görüşmeleri tamamlandı : Google'da Ara
İnfaz Yasası 1. Bölüm üzerindeki görüşmeleri tamamlandı


 
 
Bu Haberi Arkadaşıma Gönder :
 
Adınız / Soyadınız :
E-mail Adresiniz :
Arkadaşınızın Adı :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :
 
   
 
 ADI SOYADI :  
 
 E-MAİL :  
 
 
 
 
 
 
        GÜNCEL

  AK PARTİ 57 ANKET ORTALAMASI


          Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 19 araştırma şirketinin son 15 ayda yaptırdığı 57 anketin ortalamasını paylaşırken, AK Parti’nin ortalam

  TEPELİNİN TEPESİ ATTI...


         FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, Ana Haber Bülteni sırasında, Türkiye’nin tarım politikası ve pamukla ile ilgili çarpıcı ifadele

 
           ..
 
TÜM YAZARLARAYDIN HAVA DURUMU

           YORUMLAR
EREN EFE

     Konser yasak, tiyatro yasak, nişan yasak, düğün yasak, hatta taziye yasak siyasi etkinlik miting serbest. ...

AHSEN KURTULMUŞ

     Sağlık Bakanı bugün açıkladı 140 bin Covid hastası karantinaya uymamış bu ülkede karantinayı vatandaşa bırakırsan ...

SELİN SEVER

     Murat Başkanın sizin kadın ve çocuk hakları konusunda duyarlılığını yakınen biliyorum. İstanbul sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi ...

ZİYARETÇİ

     hayırlı olsun paşam ...

AYŞEN SAĞIR

     Cesurların toplandığı Bir Partidir İYİ Parti. Tabiiki birileri karşımıza çıkaacak, Engeller çıkacak, Hatta çalışanlara çamur ...

H.CEMİL KAYA

     Son günlerde Aydında bürokrat, Siyasetci, Belediye başkanı ve Rekyör hakkında aslı astarı olmayan sözde haberler çıkıyor. ...


           ANKET
Okulların açılması hakkında ne düşünüyorsunuz?
% 27 √ Toplam : 24 - Okulların açılması iyi olur.
% 73 √ Toplam : 66 - Okulların açılması vakaları olumsuz etkiler.
% 0 √ Toplam : 0 - Sene boyu Online eğitim yapılmalı.
% 2 √ Toplam : 1 - Pek bir fikrim yok.
   


GÜNCEL   SİYASET   EKONOMİ   AYDIN   SAĞLIK   DÜNYA   SPOR   LEZZETLERİMİZ  
KÜLTÜR/SANAT   ÇEVRE   KAMPANYALAR   kampanyalar   YAZAR GİRİŞİ   SİVİL TOPLUM   EĞİTİM   HABER VİDEOLARI  
FİLM FRAGMANLARI   KOMİK VİDEOLAR   VİDEO  

RSS © 2012 Ajans 09/ Aydın Haber, Aydın Haberleri, Ülke Gündem,, Türkiye Haberleri, Sİyasi Haberler
Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır
Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları | Künye | Reklam | İletişim